logo

Кадровий склад

 

Кадровий склад педагогічних працівників Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2017 року

   Всього  Основні працівники  Сумісники
 К.Т.Н. 3 3
 Спеціаліст вищої категорії 20 18 2
 Спеціаліст І категорії 8 8  
 Спеціаліст ІІ категорії 3 3  
 Спеціаліст 4 4  
 Спеціаліст з середньою спеціальною освітою 2 2  
 Старший учитель 9 9 1
 Учитель-методист 7 6 1

Штатний розпис Лисичанського багатопрофільного ліцею станом на 1 вересня 2017 року

 № з/п  Назва посади  Кiлькiсть штатних посад
 1  Директор  1
 2  Заступник директора  2
 3  Педагог-органiзатор  1
 4  Практичний психолог  0,5
 5  Соцiальний педагог  0,5
 6  Керiвник гуртка  1
 7  Керiвник гуртка  0,5
 Разом по категорiї «Адмiнiстрацiя»  6,5
 8  Завiдувач бiблiотеки  1
 9  Завiдувач господарства  1
 10  Секретар-друкачка  1
 11  Iнженер-електронiк  1
 12  Лаборант  1
 Разом по категорiї «Спецiалiсти»  5,5
 13  Робiтник з комплексного обслуговування й ремонту будинкiв  1
 14  Прибиральник службових примiщень  10
 15  Сторож  3
 16  Електромонтер з ремонту та обслуговування електростаткування  1
 17  Гардеробник  0,5
 Разом по категорiї «Робiтники»  15,5
 Всього по закладу  27,5

© Лисичанський багатопрофільний ліцей, 2011-2018
 by tux